Resolutie voor een dopingvrije sport

DLML Anti-Doping Resolution
DLML Anti-Doping Resolution


Initiatief van de Deutsche Leichtatletik Mailing ListNederlandse vertaling door Michel Franssen

De recente dopinggevallen in atletiek, wielrennen en zwemmen hebben aangetoond, dat de professionele

sporten nog steeds gebukt gaan onder gebruik van prestatieverhogende medicijnen. Wij vrezen dat de sport

hierdoor haar integriteit verliest, en vooral zijn voorbeeldfunctie voor kinderen en tieners. Dopinggebruik vormt

niet alleen een probleem voor professionele sportbeoefening, maar heeft op den duur gevolgen voor de hele

sportwereld. Wij kunnen ons voorstellen, dat ouders hun kinderen niet meer sturen naar sportverenigingen,

wanneer ze steeds opnieuw geconfronteerd worden met de trieste realiteit van dopinggebruik en de

gezondheidsrisico's, die dat met zich meebrengt.

Wij zijn daarom fel tegen acceptatie en zelfs legalisatie van doping. IOC-president Juan Antonio Samaranch

heeft zich recentelijk uitgesproken voor een reductie van de lijst van verboden middelen. Wij vinden deze

partiŰle legalisatie van doping in strijd met de principes van fair play. De stelling, dat sportbeoefening de

gezondheid bevordert, kan dan niet langer standhouden.

We dienen doping effectief te bestrijden. De atletieksport moet niet toegeven. Laten wij daarom de volgende

resolutie ondertekenen in het belang van een schone sport:


1. Alle gevallen van dopinggebruik dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld.


2. Het Internationaal Olympisch ComitÚ (IOC) dient een dopingreglement vast te stellen, dat wereldwijd op

alle olympische sporten van toepassing is. Dit dopingreglement dient onder meer de volgende zaken te

regelen:


a) In alle olympische sporten onaangekondigde controles in de trainingsperiode, uitgevoerd door

onafhankelijke organisaties, als voorwaarde tot deelname aan de olympische spelen en internationale

kampioenschappen.


b) Uniforme sancties, wereldwijd en voor alle sporten. Het kan niet zo zijn, dat overtredingen tegen het

dopingreglement in de diverse landen of sporten tot verschillende straffen leiden.


c) Een tweede overtreding tegen het dopingreglement dient in het algemeen te leiden tot een levenslange

uitsluiting. Alle nationale en internationale records, die de recidiverende atleet bezit, dienen van de

recordlijsten te worden afgevoerd.


d) Wanneer in het A-monster verboden substanties worden aangetroffen, dient de betrokken nationale

sportorganisatie ervoor te zorgen, dat het tegenonderzoek van het B-monster binnen een redelijke termijn

na de analyse van het A-monster plaatsheeft. De resultaten van het tegenonderzoek dienen direct openbaar

te worden gemaakt. De internationale sportorganisatie dient erop toe te zien, dat de nationale

sportorganisatie in kwestie zich strikt aan de gestelde termijn houdt.


e) Een subtantieel gedeelte van alle sponsor- en advertentiegelden dient te worden gereserveerd voor het

bestrijden van dopinggebruik. Dit geldt dient niet alleen gebruikt te worden voor controles tijdens training en

wedstrijd, maar tevens voor onderzoek naar nieuwe controlemethoden, preventie en voorlichting.


3. De nationale olympische comitÚs en overkoepelende sportorganisaties, zoals NOC*NSF in

Nederland, dienen erop toe te zien, dat de aangesloten nationale sportbonden dit dopingreglement strikt

naleven. De zwaarste overtredingen dienen te leiden tot royement van de betreffende nationale

sportorganisatie.Leden van de Deutsche Leichtatletik Mailing List,


Augustus 1998

Terug naar Atleten & Organisaties

Back to Athletes & Organizations


Terug naar startpagina Atletiek

Back to frontpage Track & Field


Terug naar Dopingcontrole in Denksporten

Back to Drugs Tests in Mind Sports