Commentaar op actualiteiten / News comments


Wie zou het ruim 28 jaar na afloop van de Koude Oorlog in Europa niet toejuichen, als Noord- en Zuid-Korea met één ploeg deelnamen aan de Winterspelen in PyeongChang? Wat ons betreft, mag de omvang van de gecombineerde ploeg het dubbele zijn van het quotum per land.


Copyright for all items on this website © 1999-2017 by Michel Franssen

Terug